24-25 marca 2017

Rejestracja 9:30 - 10:30
24 marca - 9:30 - 10:30
25 marca - 8:30 - 9:30

Start godzina 11.00 24 marca 2018
koniec godzina 15.30 25 marca 2018

Operacja odbędzie NIEZALEŻNIE OD WARUNKÓW POGODOWYCH

Maksymalna nieprzekraczalna liczba graczy to 150 osób.

Nie mamy ograniczeń co do uczestników, pod warunkiem przestrzegania regulaminu.

ZAPISY NA stronie silver-wing.pl od 15 stycznia 2018r. godz. 20.00

Uczestnictwo

Istnieją dwie możliwości uczestnictwa w grze:
Opcja 1 24-25 marca 24h dla graczy z zacięciem LARP/Milsim
Opcja 2 tylko 25marca dla graczy, którzy ceną sobie dynamiczną rozgrywkę z dużą liczbą kontaktów ogniowych.

Opcja 1  24-25 marca 2018r.
Kebabistan - 75zł po 19 stycznia 2018 wzrasta do 90zł/osobę.
PMC - 80zł po 19 stycznia 2018 wzrasta do 95zł/osobę.
Murika - 85zł po 19 stycznia 2018 wzrasta do 100zł/osobę

Opcja 2 25 marca 2018r.
Kebabistan  60zł,po 19 stycznia 2018 wzrasta do 70zł/osobę
PMC - 65zł po 19 stycznia 2018 wzrasta do 75zł/osobę
Murika 70zł po 19 stycznia 2018 wzrasta do 80zł/osobę

Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy oraz bilet.

Nocleg we własnym zakresie w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.

UWAGA Obowiązuje zakaz rozpalania ognisk, oraz używania otwartego ognia. W lesie nie wolno naruszać ściółki ani kopać w ziemi!

Składka na grę zaowocuje dużą ilością atrakcji urozmaicających grę tj:

Namioty, TOITOI , pakiet socjalny, ubezpieczenie, oraz opłatami manipulacyjnymi. Jeżeli komuś to nie odpowiada, nie zmuszamy do uczestnictwa. Gra ogłoszona będzie na innych portalach, tu jest ogłoszona jako pierwsza, bo zależy nam na uczestnikach z kpasg oraz lokalnych w pierwszej kolejności.

Strony konfliktu:

Murika
Kebabistan
PMC - Parasoll CORP.

Rys Fabularny:

 DODANY BĘDZIE W KRÓTCE.

Zadania stron:

Murika - 80% strzelania, 20% LARP

Kebabistan - 80% strzelania, 20 % LARP

PMC- 30% strzelania, 70% LARP, frakcja przyjazna wojownikom Kebabistanu

  1. Ochraniać Szacha Mohameda
  2. Pilnować porządku we wiosce,
  3. Wykonywać zadania zlecone przez Szacha Mohameda
  4. Nie angażować się w konflikt pomiędzy stronami, odpowiadanie ogniem dopiero po zaatakowaniu

Surrsja - 20% strzelania, 60% LARP, 20% jazda UAZ-em, zaognianie konfliktu.

Teren gry jest niebezpieczny (nieoznakowane lub oznakowane dziury w lesie, drut kolczasty, wystające pręty zbrojeniowe, potłuczone szkło,

Resp:

System dusz, po trafieniu pozostawiamy duszę w miejscu zgonu i udajemy się na respa. Jeżeli na respie znajdują się wolne dusze od razu można wracać do walki, jeżeli nie to czekamy aż kolega z drużyny przyniesiena duszę na respa.

NIE WOLNO GNIEŚĆ BUTELEK, muszą mieć zakręcone i napełnione wodą lub powietrzem.

Nie wolno zabierać przeciwnikowi DUSZ z respa, za wyjątkiem organizatora w celu zbalansowania gry.

NIE WOLNO CHOWAĆ BUTELEK POZA RESPEM! Butelki muszą być pod namiotami.

Szach falafel będzie mógł zrespić we wiosce ograniczona liczbę graczy. Przywilej limitowanego respienia we wiosce można otrzymać w zamian za wykonanie misji Szacha Falafela.

Medycy: brak

Magazynki : wszystkie, preferowane inne niż hi-cap

Pirotechnika: zakaz

ograniczenia wiekowe:+18 [ 16 ze zgodą rodziców ]

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ubytki na zdrowiu, każdy z uczestników powinien zachować wzmożoną ostrożność

Każdy uczestnik zobowiązany jest podpisać regulamin podczas rejestracji- potwierdzając tym samym zgodę na warunki zawarte w regulaminie.

limit fps : zdrowy rozsądek!

repliki szturmowe 450FPS, karabiny snajperskie 650fps,

Cicha śmierć : TAK

PIF-PAF - do 5 m, osoba zestrzelona schodzi, informuje o trafieniu po 10 sek, lub po 20 metrach.

ogień sojuszniczy: TAK

Rykoszety: TAK

W czasie gry należy zachować wzmożoną ostrożność z racji możliwego wystąpienia cywili.

 

ATRAKCJE

W grze będzie brał udział samochód UAZ 469.

Uaz w grze będzie pełnić funkcję transportera opancerzonego.

Strzelanie do transportera mija się z celem gdyż żadna broń nie jest w stanie go uszkodzić. Otwarcie ognia będzie skutkowało odparciem go z broni maszynowej powyżej 450 fps ogniem ciągłym [ mamy na stanie 4 drummy, kulek nam nie zabraknie ], będzie to przykre doświadczenie dla osoby atakującej. Surrsja jest neutralna, ale ma swoje granice, w obawie o swoje bezpieczeństwo może strzelać do wszystkiego co się rusza! Uaz będzie dokonywał zrzutów zasobników, dlatego warto śledzić jego trasę - oczywiście z bezpiecznej odległości

Kampiących graczy dopadnie desant Uaza [ 3 osoby VIP ]

3 desantowców można zabić TYLKO I WYŁĄCZNIE GDY BĘDĄ DALEJ NIŻ 3 METRY OD UAZA.

Desant może prowadzić ostrzał w trakcie jazdy uazem wyłącznie z broni bocznej z broni do 200 FPS. DO DESANTOWCÓW W UAZIE NIE WOLNO STRZELAĆ.

Desant Surrsji NIE MA dusz. Po trafieniu będą się respić w UAZIE, czas respa 10min

 

Wioska.

Wioski pilnować bedą PMC, Wejście tylko z repliką z wypiętym magazynkiem. Teren w około wioski jest zaminowany, możliwe podejście tylko od jednej strony.

Zadaszone respy - odporne na warunki atmosferyczne.

Kuchnia - możliwość zagotowania wody, wypicia ciepłej herbaty.

SYSTEM DUSZ

PIROTECHNIKA ZAKAZANA

WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW

  • obowiązkowo ochrona oczu
  • kulki biodegradowalne
  • kamizelka odblaskowo-oczojebna
  • BUTELKA 0,5l albo 1l po MOUNTAIN DEW.
  • przestrzeganie regulaminu, zasad bhp PASG oraz fair-play.
  • odpowiednia stylizacja

Brak jednego z powyższych elementów uniemożliwia udział w grze

Gracz nie zostanie dopuszczony do udziału w rozgrywce !

NALEŻY PAMIĘTAĆ:

 z odległości mniejszej niż 5m nie strzelamy

 respektujemy zasady PIF-PAF

 limit fps : repliki szturmowe 450FPS, karabiny snajperskie 650fps

 STRZELAMY Z ROZSĄDKIEM

 Organizator wyznaczy sędziów którzy będą rozstrzygać ewentualne spory.

 Zdanie sędziego i organizatora jest ostateczne, organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z gry w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu, zasad bhp, lub zasad fair play.

 

SZACH MOHAMED - Stona/Org

Team SURRSJA - maks 2 osoby desantu

1.Uaz 469 - transporter opancerzony

2.Piana Strzelec/Org

3.Paulus Kierowca/Org

Strzelanka odbędzie przy zapisach min. 80 osób.

NIEZALEŻNIE OD WARUNKÓW POGODOWYCH

Maksymalna nieprzekraczalna liczba graczy to 150 osób.

Pośród graczy, którzy wykonają misje indywidualne oraz LARP rozlosowane będą nagrody ufundowane przez naszych Sponsorów
Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy, ubezpieczenie oraz bilet.